Dolní Kounice
Trboušanská 814

Dotace Nová Zelená úsporám

Image
Program Nová zelená úsporám je jedním z nejefektivnějších programů v ČR zaměřených na úspory energie v rodinných a bytových domech. Hlavním cílem programu je zvýšení energetické účinnosti budov a snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší. Podpora směřuje na zateplování budov, výstavbu či nákup domů s velmi nízkou spotřebou energie, ekologické způsoby vytápění budov včetně výměny nevyhovujících zdrojů na vytápění, na využívání obnovitelných zdrojů energie či na adaptační a mitigační opatření v reakci na probíhající změnu klimatu.

Program Nová zelená úsporám, zdrojově krytý z podílu dražeb emisních povolenek, byl spuštěn v roce2014. Příjem žádostí v rámci první etapy programu byl ukončen k 11.10.2021 a hned 12.10.2021 byl spuštěn příjem žádostí z etapy druhé. Ta je zdrojově financována z prostředků nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF) prostřednictvím Národního plánu obnovy. Bylo také rozšířeno portfolio podporovaných oblastí.

Kontakt

mobil: +420 608 876 028
mobil: +420 733 184 748
email: [email protected]

ADRESA

PROJEKTY Sedláková s.r.o.
Trboušanská 814
664 64 Dolní Kounice