Dolní Kounice
Trboušanská 814
Image

PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy je zaveden od 1. ledna 2009 zákonem č. 177/2006 Sb. (novela zákona č. 406/2000 Sb.).
Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí budovu z hlediska spotřeby všech energií - topení, ohřevu teplé vody, větrání, chlazení, klimatizace či osvětlení.
Výsledkem průkazu energetické náročnosti budov je jednoduché grafické znázornění celkové dodané energie do budovy a procentuální zastoupení jednotlivých dílčích spotřeb podobně jako je tomu u domácích spotřebičů.

Tedy písmeno A znamená energeticky nejšetrnější budovu, zatímco G nejméně šetrnou.
Slouží k porovnání jednotlivých budov z hlediska spotřeby energií nebo např. k informaci kupujícímu o budoucí potřebě energií a tím i nákladech.

Novela zákona č.406/2000 Sb.

Dne 3.10. 2012 vešla v platnost novela č. 318/2012 Sb., která je zatím nejzásadnější  změnou zákona č.406/2000 Sb.. Kromě jiného dochází k výraznému rozšíření okruhu osob, jež budou od 1. 1. 2013 povinny nechat tento dokument zpracovat.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je povinen vlastník budovy, stavebník nebo společenství vlastníků doložit při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu tzn. PENB je vždy součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby , nesmí být starší 10 let.
Podle novely zákona o hospodaření energií,  je nutno od 1. ledna 2013 zpracovat tento průkaz energetické náročnosti budovy také pro každou nemovitost, která bude předmětem prodeje, či nákupu.

Od 1. ledna 2013 vzniká také povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov postupně i pro jiné budovy a to následovně :

od 1. ledna 2013
při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. byt) a při pronájmu budovy

od 1. července 2013
 budovy užívané orgány veřejné moci (např. krajské, městské, obecní úřady, budovy soudů, policie atd.) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2

od 1. ledna 2015
stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2

od 1. července 2015
budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2

od 1. ledna 2016
při pronájmu ucelené části budovy (byt, nebytový prostor, komerční prostor) včetně družstevních domů

od 1. ledna 2017
stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2

od 1. ledna 2019
stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2

Předchozí požadavky nemusí být splněny pro následující případy :

  •  Pro budovy s energetickou vztažnou plochou menší než 50 m2
  • Kulturní památky (podrobně viz zákon §7, odst.5b)
  •  Budovy pro bohoslužby a náboženské účely
  • Stavby pro rodinnou rekreaci (dle vyhlášky č.501/2006 Sb.)
  •  U průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských staveb se spotřebou   do 700 GJ/rok
  •  Při větší změně dokončené stavby, je-li energetickým auditem prokázáno, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely

Zpracovatel energetického průkazu

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický auditor nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Oprávněná osoba – ENERGETICKÝ EXPERT - pro zpracování  průkazu ENB musí být ovšem osoba, která složila předepsané zkoušky na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) a obdržela osvědčení o způsobilosti zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov. Toto osvědčení vydává pouze MPO.
Máme mnoho zkušeností s vypracováváním průkazů energetické náročnosti budov - od roku 2009, působíme po celé republice Termín zpracování je do 3 dnů od dodání podkladů. Nabízíme i EXPRES zpracování  do 24 hod od doručení všech potřebných podkladů – za příplatek.
Ceny u nás jsou konečné (nejsme plátci DPH), na rozdíl od jiných zpracovatelů průkazu PENB. Cenový návrh Vám provedeme na požádání . Nejčastěji prováděné PENB na rodinné domy se pohybují od 2900,-.Kč.
Dokumentaci nutnou pro zpracování průkazu energetické náročnosti budovy můžete zaslat elektronicky nebo poštou nebo doručit osobně.
Nemáte-li výkresovou dokumentaci, nabízíme  zaměření objektu a jeho zpracování v rozsahu potřebném pro zpracování průkazu energetické náročnosti budovy.
Průkaz energetické náročnosti budovy Vám zašleme na dobírku nebo předáme osobně při platbě v hotovosti.

Nabídka pro realitní kanceláře
V souvislosti se schválenou změnou zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, nabízíme REALITNÍM KANCELÁŘÍM  exkluzivní nabídku - množstevní slevy a rychlé zpracování průkazu energetické náročnosti pro prodej nebo pronájem budov.

Kontakt

mobil: +420 608 876 028
mobil: +420 733 184 748
email: [email protected]

ADRESA

PROJEKTY Sedláková s.r.o.
Trboušanská 814
664 64 Dolní Kounice