Dolní Kounice
Trboušanská 814

Oprávnění k činnosti

Image

Ing. Sedláková Leona


Projektová činnost:

Osvědčení o autorizaci č. 19 338, vydané Českou komorou autorizovaných inženýru a techniků činných v investiční výstavbě dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. „Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby" v seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT pod číslem 1003613.
Členství v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných v investiční výstavbě
Oprávnění k činnostem: Živnostenský list - předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě


Oceňování nemovitostí
Absolventka specializačního studia technického znalectví v odvětví ekonomika (ceny a odhady nemovitostí) a specializace stavebnictví (stavby obytné a průmyslové).
Člen Asociace znalců a odhadců ČR Brno vedený pod číslem 10734.
Oprávnění k činnosti : Koncesní listina - předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci nemovité

Zpracování průkazů energetické náročnosti budovy
Oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu k vypracování průkazů energetické náročnosti budovy podle zákona č.460/2000 Sb., o hospodaření s energií číslo 0447.

 

Kontakt

mobil: +420 608 876 028
mobil: +420 733 184 748
email: [email protected]

ADRESA

PROJEKTY Sedláková s.r.o.
Trboušanská 814
664 64 Dolní Kounice